>> O noso percorrido

PARTICIPA! >> I PREMIO “ MEDRAR DIGNAMENTE ” - Saúde mental nos centros de ensino 

>> Súmate ao Acordo pola mellora da Saúde Mental Infanto-Xuvenil en Galicia

>> Novo Informe sobre o Estado da Saúde Mental en Galicia - 2022

>> Debate no Parlamento de Galicia sobre a Lei de Saúde Mental

A PROBLEMÁTICA

No ano 2030, as enfermidades mentais serán a primeira causa de discapacidade no mundo, e unha de cada catro persoas padecerá un problema de saúde mental nalgún momento da súa vida. Segundo a OMS, a depresión é xa a principal enfermidade no mundo desarrollado.


A pesares dos sucesivos programas cargados de boas intencións, as estatísticas poñen a España, e en particular a Galicia, entre os peores postos da Unión Europea en canto a recursos en materia de asistencia sanitaria e cobertura social para as personas con problemas de saúde mental, un colectivo especialmente vulnerable.


Esta situación pon de manifesto o olvido que veñen sufrindo durante anos as personas con problemas de saúde mental por parte das institucións, a insuficiencia do modelo de asistencia actual, e a ausencia dunha moi necesaria infraestrutura habitacional con apoio terapéutico e sanitario.

os nosos OBXECTIVOS

Obxectivo 1:Dar voz e ofrecer apoio directo ao colectivo de persoas con problemas de saúde mental, aos seus familiares e persoas a cargo.
Obxectivo 2:Fomentar o desenvolvemento dun marco legal que organice e garanta a asistencia sanitaria e social debida para as personas afectadas por problemas de saúde mental, de forma efectiva e eficiente.
Obxectivo 3:Implantar en Galicia un modelo habitacional con asistencia terapéutica para persoas con problemas de saúde mental que garanta o seu dereito constitucional a unha vivenda digna co debido soporte sanitario.
Objetivo 4:Conseguir colaboración de empresas e persoas individuais para poñer en marcha obradoiros de traballo inclusivo en Galicia. 

SOLUCIÓNS

Implantar un modelo de conxunto racional e efectivo para a asistencia psicolóxica e psiquiátrica en Galicia, con implicación directa dos poderes públicos, con respaldo legal e apoio das institucións internacionais, tanto a nivel loxístico como financieiro.
Crear unha rede de apoio e cooperación directa para os familiares de persoas con enfermidades mentais.

A Fundación Salma - Fundación para o coidado da Saúde Mental en Galicia - é unha fundación sen ánimo de lucro que traballa para mellorar as condicións das persoas con problemas de saúde menal.