unha alternativa habitacional

O complexo socioterapéutico
como alternativa habitacional-asistencial

Dende Salma queremos promover a mellora das oportunidades de integración para as persoas con problemas de saúde mental, e a falta de alternativas habitacionales pensadas para a superación destes problemas lastra gravemente ditas oportunidades. Por ilo propoñemos a implantación dun modelo de complexo socioterapéutico: unha alternativa habitacional innovadora para persoas con problemas graves de saúde mental, que dota aos seus residentes dun entorno hogareño e estable. Isto facilita o desenvolvemento de perspectivas de futuro e permite practicar, con acompañamiento, unha normalidade sociocultural. Este espacio proporciona aos residentes a oportunidade de levar a cabo, a diario, tarefas ocupacionais que fomentarán a súa autonomía e bienestar e, en segundo termo, labouras de traballo inclusivo concertadas con empresas colaboradoras. O complexo socioterapéutico baséase en modelos habitacionais probados, con larga tradición nos países nórdicos.

(* queda prohibida a reprodución do material contido neste folleto*)