banco do tempo

"Non hai saúde sen saúde mental "

O banco do tiempo é unha iniciativa de futuro de Salma, que pretende reforzar a rede interna de colaboración social e de cuidados entre persoas con problemas de saúde mental, os seus familiares y achegados. A súa vocación é a de servir de infraestrutura para que as persoas poidan prestarse apoio mutuo de maneira organizada e estable, facilitando así a superación das situaciones de dificultade en grupo, e aumentando a resiliencia social para a xestión das ecrisis, a través do reforzo dos lazos de solidaridade.

Cubre este formulario para darnos as túas suxerencias, e axúdanos así a definir mellor as áreas que debe cubrir o banco do tiempo para que se adapte ás necesidades reais: