agradecementos

entidades e persoas colaboradoras

SALMA somos unha fundación pequena, e dependemos do apoio de persoas e de entidades que, prestando os seus servizos e o seu tempo, axúdannos a levar a cabo a laboura de mellorar a saúde mental na nosa comunidade.

Estas persoas e entidades colaboran habitualmente coa fundación SALMA:

  • Das Ursulinenkloster Straubing

  • Autoenfoque: Elena prestou o seu asesoramento e axuda co deseño gráfico da fundación.

  • Elvira Pérez axudounos coa tradución ao inglés.

  • Marcos Rodríguez Velo: Marcos é fotógrafo profesional, e axudounos sacando as fotos para os carteis.

  • Loreto Taibo axudounos e asesorounos legalmente para a redación do texto da I.L.P.

  • María Comillas de la Vega aconsellounos coas cuestións relacionadas coa salúde mental.

  • A Escola de Imaxe e Son de A Coruña, cuxos profesores e alumnos axudaron coa creación e difusión de contidos

As seguintes asociacións e colectivos manifestáronnos o seu apoio e a súa colaboración na ILP para unha Lei Galega de Saúde Mental:

Tamén as seguintes asociacións e colectivos colaboran para a difusión e a recollida de sinaturas para a Lei galega de Saúde Mental:


Queremos agradecer a todas estas entidades e aos máis de 100 fedatarios e fedatarios, nas 4 provincias galegas, o seu compromiso e apoio para acadar unha lei galega de saúde mental. E tamén a todos os cidadáns e ciudadás galegas que coa súa sinatura están facendo posible acadar o obxectivo das 10.000 firmas.